Аудио книги - Алатка за помош на ученици со потешкотии во читањето и дислексија

Клучно е сите ученици да имаат еднаков пристап до материјали за учење и учебници. За таа цел, материјалите треба да се направат во формат кој ќе им овозможи простор и на оние ученици кои имаат потешкотии во читањето или имаат дислексија да може полесно да ја совладаат наставната содржина. Процесот

Во современото образование, инклузивността има голема важност. Се обидуваме да создадеме училишта каде секој ученик, независно од нивните потешкотии или разлики, може да добие квалитетно образование. Една од најиновативните алатки што помагаат во овој напор е користењето на аудиоучебници. Во овој пост, ќе истакнеме неколку од главните бенефиции на аудиоучебниците

Интервју со наш млад сограѓанин, В.Т. ученик во средно училиште во Куманово, кој во оваа интервју сакаше да остане анонимен односно само со своите иницијали. Интервјуто е направено како дел од идејата за подигање на јавната свест за дислексијата, а во рамки на ЕРАЗМУС+ проект „Аудио учебници – Помош за

На 21 Октомври 2021, нашиот тим организираше кратка онлајн презентација на проектот „Аудио учебници – Помош за младите со потешкотии во читањето и нивните наставници“ (Audio Textbooks – Help for Challenged Readers and Their Teachers) пред ученици од средните училишта во Куманово кои се соочуваат со дислексија или се заинтересирани

Книгата по предметот “Иновации” од авторите д-р Радмил Поленаковиќ и д-р Валентина Гечевска за деветто одделение, издадена од Министерство за образование и наука, е финализирана и достапна во Аудио Дејзи формат! За да ја користите книгата, потребно е да имате инсталирано Аудио читач, (пример DD reader за кој зборувавме во

Октомври е интернационален месец на дислексијата, состојба која е поврзана со потешкотии при читањето и разбирање на она што е прочитана односно со проблеми при интерпретацијата на визуелните симболи. Дислексијата не е болест, туку е само состојба која предизвикува потешкотии во читањето и нуди голем број на таленти и дарби.

Уште еден помошен материјал достапен во Дејзи формат за учениците со потешкотии во читањето и дислексија. Помошен материјал по предметот Биологија за прва година средно образование, на тема ‘Рбетни животни. Овој помошен материјал е креиран од професори ентузијасти по биологија, а со цел да им помогнат на своите ученици подобро

Кратка скрипта по предметот Географија за прва година средно образование стана достапна во Дејзи формат. Оваа скрипта се однесува на темата Вселена и Вселенски тела и истата може да се користи како помошен материјал за сите ученици кои сакаат своето знаење на оваа тема да го продлабочат. Скриптата е креирана

DDReader+ е дигитален читач на книги што може да се користи за читање дигитални содржини во формат DAISY 3 на платформите Windows и Android. Оваа софтверска апликација е достапна бесплатно на португалски, англиски и шпански. DDReader е целосно опремен читач на форматот DAISY за сите, вклучително и лицата со посебни

DAISY (Дигитален пристапен информациски систем) е светски стандард за дигитални аудио книги за луѓе кои се слепи или имаат потешкотии во читањето. Овој формат е во развој повеќе од десет години, при што повеќето од светските библиотеки на аудио книги сега користат некоја форма од овој вид на книги. Конзорциумот