Аудио книги за млади со потешкотии во читање и дислексија и придобивки од нив

Голем процент на млади денеска се соочуваат со потешкотии при читањето и имаат дијагностицирано дислексија. Според некои истражувања дислексијата во групата словенски јазици е достигнува од 10% до 15%. Светските статистики покажуваат дека 80% од учениците со слаб успех имаат дислексија. Но тоа незначи дека истите не се паметни или се со ниска интелегенција. Напротив, луѓето со дислексија имаат просечена, а поголем дел имаат и над просечна интелигенција. Единствен проблем кај нив е што често буквите им се мешаат или нешто чудно се случува со буквите кога читаат, па така најчесто не го сакаат читањето.

Ако вашиот студент има проблеми со учењето да чита или се бори да остане во чекор со домашна работа, аудио-книгите можат да бидат моќна алатка што може да го подобри читањето во разбирање, зајакнување на самодовербата, да му заштеди време на училишна работа и да доведе до подобри оценки.

Од тука идејата да се направи нашиот проект „Аудио учебници – Помош за младите со потешкотии во читањето и нивните наставници“ (Audio Textbooks – Help for Challenged Readers and Their Teachers).

Големи се придобивките од аудио книгите. Слушањето аудио книга заедно следејќи го текстот всушност може да помогне да се надмине јазот помеѓу декодирање зборови и оделување на значење за деца со дислексија. Примање информации и визуелно и звучно го зајакнува препознавањето зборови, ја подобрува флуентноста, гради вокабулар, и поддржува развој на вештини за разбирање на повисоко ниво.

Како што напредува ученикот во училиште, следењето на зголемената количина на читање може да биде предизвик. Аудио-книгите можат да им помогнат на студентите кои читаат полека, дозволувајќи им да се фокусираат на значење на она што го читаат наместо да ги декодираат зборовите на страницата. Генерално, разбирањето за слушање на дислексичарот може да биде посилно од нивното разбирање за читање. Слушајќи текст, овие деца можат да пристапат до содржината што може да биде над нивното моментално ниво на читање, а тоа ќе придонесе полесно учење и разбирање на новите информации поефикасно.

Аудио книгите можат да ја олеснат фрустрацијата, да ја зголемат самодовербата и да го направат читањето многу попријатно
за оние кои се борат со печатен текст дозволувајќи им самостоен пристап до текстот и можност да останат во чекор со врсниците и за читање во областа на содржината и за читање со задоволство.

Преку овој ЕРАЗМУС+ проект сакаме да ја подигнеме свеста кај наставниците и кај младите за проблемите со кои се соочуваат учениците со дислексија како и да да изградиме капацитети со цел да им помогнеме. Целта ни е во Македонија да ги креираме првите Дејзи книги, а воедно да воспоставиме и основа за подобрување на ситуацијата на овие млади кои имаат вакви или слични проблеми при учењето.

Проектот е финансиран преку Еразмус+ програмата и Националната Агенција на Латвија.