Дигитален читач за аудио книги во Дејзи формат – DDReader

DDReader+ е дигитален читач на книги што може да се користи за читање дигитални содржини во формат DAISY 3 на платформите Windows и Android. Оваа софтверска апликација е достапна бесплатно на португалски, англиски и шпански. DDReader е целосно опремен читач на форматот DAISY за сите, вклучително и лицата со посебни потреби.

Линк на кој може да го симнете читачот на вашиот уред: DDReader for Windows . Читачот исто така, може да го превземете и од PlayStore на вашиот уред.

Корисничкиот интерфејс на верзијата за Windows и Android е сличен и нуди двe можности – визуелен и пристапен. Визуелниот пристап има едноставен дизајн со индекс на книги на десната страна и големи копчиња на дното за контрола на репродукцијата на книгите. Во пристапната верзија, истиот кориснички интерфејс е претставен во висок контраст за да се задоволат потребите на корисниците со ограничен вид.

Во DDReader+ DAISY 3 книгите може да се читаат со кој било компатибилен глас кој претвара текст во говор инсталиран на компјутерот. Може да уживате и во целосните аудио DAISY 3 книги со синхронизирано истакнување на текст и аудио репродукција. Функциите на DDReader+ вклучуваат поддршка за обележување, белешки, пребарување на текст, фусноти, режим на правопис, промена на големината на фонтот и зумирање.

DDReader+ се разликува од сите други читачи на формат DAISY по начинот на кој се пристапува до командите со помош на тастатурата или гестовите на допир.

Во верзијата на Windows, нема стандардна лента со мени како што се гледа во повеќето апликации. Наместо тоа, корисникот треба да го притисне копчето TAB за да пристапи до списокот на команди. Треба повторно да притиснете TAB за да ја изберете потребната команда во списокот и копчето Enter за активирање и Esc за откажување. Командите за навигација со книги се исто така малку различни; притиснете ги копчињата со стрелки лево/десно за да се префрлите на претходниот или следниот дел и нагоре/надолу за навигација по реченици.

Во верзијата на Android, екранот на апликацијата е поделен на шест области кои личат на Брајова ќелија. Допирањето на овие области овозможува пристап до сите команди и контроли за навигација и репродукција на книги. Апликацијата DDReader е целосно компатибилна со читачот на екранот Talkback на Android, па дури и целосно слепите лица можат да ја користат оваа апликација за да читаат книги во формат DAISY.

Упатството е вградено и во верзиите на Windows и Android на DDReader+. Упатството е во DAISY формат и треба да се прегледа за да се научат сите функции на оваа апликација.

Можете лесно да отворите Помош на Windows со едноставно притискање на копчето „T“. Кога сакате да излезете од упатството, притиснете го копчето „H“.

Во апликацијата Android, шесте области на екранот кога е отворен DDReader се користат на следниов начин:

Горе лево: Претходна ставка
Горе десно: Следна ставка
Средно лево: Отворете ја ставката. Кога сте во книга со формат DAISY, таа се користи за преместување на претходниот дел.
Средна десна страна: Отворете ја ставката. Кога се наоѓате во книга со формат DAISY, таа се користи за префрлање на следниот дел.
Долу лево: Список со команди
Долу десно: репродуцирај и паузирај
За да го отворите упатството во Android, допрете ја долната лева област на екранот за да го отворите списокот со команди. Потоа постојано допирајте го горниот десен дел на екранот за да се движите напред во списокот Command додека не изберете „Како да се користи DDReader+“, а потоа допрете на средната десна област на екранот за да го активирате.

Имајте на ум дека DDReader+ може да се користи и во режимот на самогласување во кој ги повторува сите команди и во режим на тивко, што може да биде покорисно за корисниците со оштетен вид.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *