ЕРАЗМУС+ проект за создавање аудио учебници и наставни материјали за млади со потешкотии при читањето

Со задоволство информираме дека нашата Младинска организација КРЕАТОР се вклучува во ЕРАЗМУС+ проект „Аудио учебници – Помош за младите со потешкотии во читањето и нивните наставници“ (Audio Textbooks – Help for Challenged Readers and Their Teachers) (Ref. No 2020-1-LV01-KA201-077533).

Да се ​​имаат добро креирани и едукативно интегрирани аудио / електронски учебници и студиски материјали е клуч за академскиот успех за студентите кои се соочуваат со предизвици при читањето низ целиот свет. Технологиите за креирање и користење на овие алатки успешно се практикуваат во практиките на многу земји кои користат големи јазици како што се англиски и шпански. Нашиот конзорциум во рамки на овој Еразмус + проект има за цел да ја донесе оваа практика кај читателите во земји со помали јазици, како македонскиот на пример.

Партнерски организации вклучени во имплементација на овој проект се Stredna priemyselna skola elektrotechnicka (Словачка), КРЕАТОР Куманово (Македонија), Skaistgirio gimnazija и Lietuvos akluju boblioteka (дветте од Литванија), Daisy Consortium (Швајцарија) и Dyslexia Латвија како водечки партнер на проектот.

Во рамки на проектот имаме четири основни цели – да создадеме прирачник за тоа како да креираме учебници Дејзи и да обучиме 150 луѓе кои ќе имаат можност тоа да го работат на национално ниво, да создадеме 12 до 15 учебници Дејзи (заштитени со авторски права) и 20-30 материјали за учење (без авторски права), да воспоставиме платформа за безбедно чување на овие книги во согласност со Договорот од Маракеш, така што тие ќе бидат достапни само за студентите кои се соочуваат со вакви потешкотии и за споделување на најдобрите практики за користење на аудио учебници и други достапни материјали за учење.

Во наредниот период, на страницата под таговите Аудио книги, Дислексија, Еразмус+ ќе споделуваме интересни статии, информации како и новости од овој проект. Ве покануваме да не следите. Исто така ве покануваме да ја заследите facebook страната на проектот каде исто така ќе споделуваме информации во однос на прогресот на проектот https://www.facebook.com/Daisybookerasmus/.

Во рамки на проектот првиот воведен состанок беше организиран во период 22 и 23 октомври 2020.