Започната кампања за промоција на Активноста – Реконструкција на детско игралиште

Денеска започна кампањата за промоција на проектната активност „Реконструкција на детско игралиште во Соколанскиот парк Куманово„. Постери и флаери креирани во рамки на проектот се поставени и поделени низ сите средни училишта во Куманово. Сите заинтересирани средношколци кои сакаат да се вклучат во волонтерските акции може да се пријават во стручната служба на своето училиште.