Изработена брошура како финален резултат!

Ви ја претставуваме и брошурата која беше изработена како финален резултат од размената „АгроМлади – Трето издание“. Во оваа брошура може да најдете повеќе информации за се она што се дискутирало и научило за време на младинската размена.

Во брошурата се разработени и некои од работилниците кои ги имплементиравме во рамки на овој проект, ќе најдете информации за студиските посети кои се реализираа во рамки на проектот во Струмица, како и идеи на младите за тоа какви бизниси може да се разработат во руралните средини.

Уживајте во читањето!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *