Кампања за поттикнување на волонтерството во руралните средини

Како резултат на проектот „Рурални волонтери – Активирајте се“ кој го имплементираме во соработка со нашите партнери од Хрватска, Лаг Море 249, беа креирани 15 постери со содржини кои објаснуваат зошто е битен руралниот развој и како волонтерството во руралните средини може да биде алатка преку која ќе се обезбеди рурален развој.

Постерите беа креирани од страна на нашите волонтери и во рок од 15 дена споделувани на социјалните медиуми. За повеќе, заследете ја страната на проектот на фејсбук, https://www.facebook.com/getrural.

Во продолжение дел од постерите изработени за оваа кампања.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *