Младинската размена „АгроМлади – Трето Издание“

Младинската размена „АгроМлади – Трето издание“ беше организирана во Струмица, Македонија во периодот од 14 до 23 септември 2019 година. Размената им овозможи можност на 34 млади од Македонија, Хрватска, Италија, Португалија, Данска, Турција и Романија да го истражуваат руралниот развој. и земјоделството. Главната тема на проектот беше да се мотивираат невработените млади да останат во селата и да почнат да генерираат приход преку агробизнисот.

Преку различни едукативни работилници учесниците имаа можност да ги прошират своите знаења за руралниот развој, земјоделството, како да се развие агробизнисот и каде да бараат поддршка за нивниот бизнис. Тие учествуваа во 4 теренски студиски патувања, остварија интеракција и разменија добри практики со локални фармери и работеа практична работа – производство на пиперка; тие имаа можност да го доживеат руралниот живот и научат како да создадат мал бизнис со домашен мармалад. Имено, преку интересен начин на производство на традиционален мармалад од јаболка и сливи и организирање на завршен настан за претставување на мармаладот пред локалното население, учесниците научија како функционира еден мал бизнис. Овие работилници им овозможија на младите практично да научат како да ги пресметаат инвестициите, профитот и да видат како функционира бизнисот во реалноста.

Главните цели на проектот беа:

– да се вклучат невработени млади фармери или идни земјоделци во проект за рурален развој и земјоделство и да им се обезбеди простор да разговараат за руралниот развој воопшто, земјоделството и производството на храна, да разменат најдобри практики и да ги идентификуваат можностите за раст на нивните сопствени села/заедници/области;

– да се обучат младите фармери и да им се дадат вештини и мотивација да создадат можности за работа за себе во земјоделскиот сектор преку зголемување на нивното знаење за тоа како да станат самовработени земјоделци;

– да им се овозможи да развијат сопствени одржливи агробизниси за зголемување на земјоделското производство во нивните заедници и во исто време да ги обучат како да се соочат со широк спектар на социо-економски прашања;

– да се разработат 6 пилот агробизнис планови и да се обучат младите за преработка, маркетинг и консултантски услуги во различни области на земјоделското производство;

– да се развие билтен со цел да се промовира земјоделството кај младите;

– да им се овозможи на младите кои доаѓаат од руралните области да се запознаат едни со други, да учат за културите и преку ова да ја промовираат европската различност;

– да ги научиме младите како производството на храна во тегла може да се развива како бизнис (младите имаа можност да произведат мармалад и да го продаваат истиот на туристите и локалните жители во Струмица со што научија како може да се генерира приход преку ваквото производство на храна).

Овој проект беше финансиран од страна на Националната Агенција за Европски образовни програми и мобилност, преку програмата Еразмус+, а имплементиран од Младинска организација КРЕАТОР со интернационалните партнери.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *