Моќ на дијалогот

Како резултат од младинската размена „Моќ на дијалогот: Дијалог како моќен инструмент за развој и мобилност на младите“, организиран од ПВН Албанија, ИЦСИ Косово, АзБуки Србија, и Младинска организација Креатор од Македонија беше креирано едно интересно видео што може да го проследите на следниот линк https://www.facebook.com/PvnAlbania/videos/162835258934253 Младите од Албанија, Косово,

Во периодот 29 октомври 2020 година – 01 ноември 2020 година, 8 ученици од средните училишта во Куманово, учествуваа на онлајн и офлајн младинска размена организирана во рамки на проектот „Моќ на дијалогот“. Учесниците претставуваа 3 средни училишта од градот со кои нашата организација остварува успешна соработка: Приватна Гимназија САБА

Во рамки на проектот „Моќ на дијалогот“ (Power of dialogue, Intercultural Dialogue as Powerful Instrument for Youth Development and Mobility) имплементиран од страна на ПВН Албанија, а во соработка со Младинска организација КРЕАТОР, се одржаа еднодневни локални работилници на 21, 22 и 25 септември 2020 со млади од средните училишта