Помошен материјал по предметот Биологија за прва година средно образование

Уште еден помошен материјал достапен во Дејзи формат за учениците со потешкотии во читањето и дислексија. Помошен материјал по предметот Биологија за прва година средно образование, на тема ‘Рбетни животни.

Овој помошен материјал е креиран од професори ентузијасти по биологија, а со цел да им помогнат на своите ученици подобро да го совладаат наставниот материјал како и да ги прошират своите знаења на оваа тема. Материјалот може да се користи од сите ученици во прва година средно образование, како и од оние кои се подготвуваат за натпревари по биологија.

Сега, достапен во Дејзи формат, неговата цел е да им помогне на учениците со потешкотии во читањето и дислексија подобро и полесно да ја совладаат оваа наставна содржина.

Помошниот материјал може да го симнете на следниот линк: Биологија – помошен материјал

Запомнете, треба да го снимите целиот фолдер на вашиот компјутер, а потоа преку дигитален читач (DD Reader за кој зборувавме претходно во постовите) да го отворите package.opf фајлот.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *