Помошен материјал по предметот Географија за прва година средно образование!

Кратка скрипта по предметот Географија за прва година средно образование стана достапна во Дејзи формат. Оваа скрипта се однесува на темата Вселена и Вселенски тела и истата може да се користи како помошен материјал за сите ученици кои сакаат своето знаење на оваа тема да го продлабочат.

Скриптата е креирана од професори по географија и ја опфаќа целата наставна материја од наставната содржина од предметот Географија за прва година средно образование на тема Вселена и вселенски тела, а воедно дава проширени информации на оваа тема.

Нашиот тим успеа да креира Дејзи формат од овој помошен материјал и истиот може да го најдете на следниот линк:

Географија – Дејзи формат скрипта

За да може да ја користите скриптата, треба целиот фолдер од книгата да го сочувате на својот компјутер, а потоа преку апликација на некој читач (пример, DD Reader за кој пишувавме во претходниот пост) да го отворите package.opf фајлот.

Уживајте во материјалот!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *