Рацете горе за волонтерството!

Во период 05 – 14 Ноември 2021 во Бар, Црна Гора нашата партнер организација, Центар за неформална едукација го одржа тренинг курсот за младински работници и млади во рамки на проектот „Рацете горе за волонтерството“. Овој тренинг курс е дел од проектот чија цел е градење на капацитетите на локалните

Градење на стабилно партнерство е клучниот чекор за секој проект кој се имплементира во рамки на Ерасмус+ програмата. Во период 04 – 06 јуни 2021 нашата организација е домаќин токму на првиот почетен состанок за проектот „Рацете горе за волонтерството“ (“Hands UP for Volunteering”.). Цел на овој состанок е партнерите