Младинска размена ,,Future Flow”

Во период 12 – 20 Декември 2019, 6 волонтери од младинската организација КРЕАТОР имаа можност да земат учество на младинска размена под наслов ,,Future Flow,, во Синаиа, Романија. Оваа младинска размена имаше за цел да овозможи простор младите да научат како да изготват свое ЦВ, како да напишат мотивациско писмо и како да се подготват …

Младинска размена ,,Future Flow” Read More »