Проекти

Рацете горе за Волонтерство! - Hands up for Volunteering!

Проект за градење на капацитетите на младинските организации во поглед на волонтирање, младински активизам, активно младинско учество на локално ниво.

Аудиокниги - алатка за помош на ученици со потешкотии во читањето и дислексија

Стратешко партнерство во рамки на програмата Еразмус+. Проект чија цел е да понуди алатки кои ќе помогнат на младите со потешкотии во читањето и дислексија во вид на Аудио Дејзи Книги.

Социјализација во Изолација! - Socialization in Isolation!

Проект за намалување на негативните импликации врз младите и поддршка на младите при надминување на проблемите, предизвиците и последиците од пандемијата на КОВИД-19.

Волонтирај - Резултирај! Volunteer - Show results!

Проект за промоција на волонтеризмот како алатка преку која се стекнуваат одредени знаења и работни вештини кои на младите им се од корист во нивниот иден развој.

Моќ на дијалогот! - Power of dialogue!

Регионален проект чии активности се стремат кон намалување на предрасудите и стереотипи присутни помеѓу младите од Западен Балкан.

АгроМлади - Трето Издание! AgroYouth - Third edition!

Младинска размена во рамки на Еразмус+ програмата. Теми на размената – како да осигураме рурален развој, како да креираме свој мал бизнис во рурално подрачје, каде да најдеме мотивација да ги развиеме руралните области?